ม่านม้วน เป็นม่านที่ใช้ตกแต่งหน้าต่างแบบม้วน มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ ม่านปรับแสง ม่านม้วน 1 ชั้น และม่านม้วน 2 ชั้น ทางForte Décor มีนวตกรรมมอเตอร์ไฟฟ้า ที่สามารถเปิด-ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า และระบบประหยัดไฟโดยใช้แสงอาทิตย์ (Solar Cells) รวมทั้งมีระบบกล่องWifiที่สามารถเปิด-ปิดด้วย Applicationมือถือ สินค้าคุณภาพเกาหลี

สำหรับผ้าม่านปรับแสงสว่างด้วยผ้าโปรงและผ้าทึบแสง ทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่

  • ผ้า Sunscreen เป็นผ้าที่สามารถมองเห็นวิวภายนอกได้ แสงสามารถลอดผ่านได้ประมาณ 50-70%
  • ผ้า Dimout แสงสามารถผ่านได้เพียง 30-40%
  • ผ้า Backout เรียกว่าผ้าทึบแสง แสงลอดผ่านไม่ได้เลย

หน้ากว้างที่สามารถผลิตได้ กว้างสุด 2 เมตร ยาวสุด 4 เมตร