Engineer Wood

เนื่องจากปัจจุบันไม้จริงมีต้นทุนที่สูงและหายาก ทำให้ Forte Décor คัดสรรไม้เอ็นจิเนียวู๊ด โดยใช้โรงงานที่มีกระบวนการผลิตคุณภาพส่งออก โดยเน้นไม้เอ็นจิเนียที่มีราคาย่อมเยาว์กว่าไม้จริง แต่คุณสมบัติที่มีความคงตัวสูง หดขยายน้อยมาก และติดตั้งได้เร็ว ปัจจุบันวัสดุชนิดนี้ เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเมื่อต้องการวัสดุที่ให้ผิวสัมผัสของไม้จริง