WPC Vinyl คืออะไร?

  • WPC คือ Wood Plastic Composite มีส่วนผสมของไม้ 20% เพื่อให้วัสดุพื้นมีความยืดหยุ่น ไม่ผลกระทบเรื่องความชื้นและปลวก
  • Register Emboss คือ ร่องเปลือกไม้ ตรงตามลวดลายของไม้บนพื้นผิว เพิ่มความเสมือนไม้จริงมากยิ่งขึ้น
  • Special Size  9”x56” จะมีความกว้างของหน้าไม้เพื่อโชว์ลายไม้ และความยาวที่มากขึ้น เพื่อให้รอยต่อกระเบื่องภายในห้องน้อยลง
  • IXPE Foam ช่วยปรับระดับพื้น เดินแล้วนุ่มเท้า ไม่มีเสียง ตัวโฟมเป็นชนิดพิเศษความชื้นไม่ทะลุผ่าน